فایل های دسته بندی پایه هفتم - صفحه 1

پاورپوینت مهارت قاطعیت و جرئت ورزی تفکر و سبک زندگی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مهارت قاطعیت و جرئت ورزی تفکر و سبک زندگی هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارت تاب آوری و تحمّل سختی تفکر و سبک زندگی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مهارت تاب آوری و تحمّل سختی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معیار من در انتخاب دوست چیست تفکر و سبک زندگی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت معیار من در انتخاب دوست چیست تفکر و سبک زندگی هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شاد زیستن درس تفکر و سبک زندگی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت شاد زیستن درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خشم خود را چگونه مهار کنیم درس تفکر و سبک زندگی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت خشم خود را چگونه مهار کنیم درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تهیه طرح پژوهش تفکر و سبک زندگی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تهیه طرح پژوهش تفکر و سبک زندگی هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی تصاویر و اشکال بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی برای اجرا تفکر و سبک زندگی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت برنامه ریزی برای اجرا تفکر و سبک زندگی هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حکایت راستی درس تفکر و سبک زندگی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت حکایت راستی درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تضاد و اختلاف نظرهای خود را چگونه مدیریت کنیم تفکر و سبک زندگی هفتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تضاد و اختلاف نظرهای خود را چگونه مدیریت کنیم تفکر و سبک زندگی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی