اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت ارتباط و رسانه درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ارتباط و رسانه درس هفتم مطالعات اجتماعی هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قوّه قضائیه درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت قوّه قضائیه درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با ک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها درس 5 مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 37 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت وظایف دولت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت وظایف دولت درس 4 مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ساختار و تشکیلات دولت درس سوم مطالعات پایه هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ساختار و تشکیلات دولت درس 3 مطالعات هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق ب

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تعاون 2 درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تعاون 2 درس 2 مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تعاون 1 درس اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تعاون 1 درس 1 مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt عداد اسلاید: 31 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با ک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تاریخ و تاریخ نگاری درس اول تاریخ اول دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت تاریخ و تاریخ نگاری درس اول تاریخ 1 دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 42 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: تاریخ، مطالعه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تاریخ، زمان و مکان درس دوم تاریخ دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت تاریخ، زمان و مکان درس دوم تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 31 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: زمان و مکان، دو

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت باستان شناسی در جست و جوی میراث فرهنگی درس سوم تاریخ دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت باستان شناسی در جست و جوی میراث فرهنگی درس سوم تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 37 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از مت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پیدایش تمدن بین النهرین و مصر درس چهارم تاریخ دهم انسانی

عنوان: پاورپوینت پیدایش تمدن بین النهرین و مصر درس 4 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 63 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هند و چین درس پنجم تاریخ دهم انسانی

عنوان: دانلود پاورپوینت هند و چین درس 5 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 33 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر قسمتی از متن: جلگه ها و دشت های پی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل